Sign In
Mountain view

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ 

Стање на рачунима​


 
Уплате на рачунима за помоћ поплављеним подручјима у Републици Српској

 Поплаве насеља_370785714.jpg
 
На рачуну за посебне намјене Министарства финансија и општем девизном рачуну, закључно са изводом на дан ​​​​​10​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​.10​​​​​​​​​​​​​.2016. године, за поплавама угрожена подручја и становништво, уплаћено је укупно ​15.970​​​​​​​​​.309​​​​​​​​​​​​​​​​,94​​​​​​​​ КМ.​​​

На рачуну за посебне намјене у НЛБ Развојној банци а.д. Бања Лука, укупно је прикупљено 14.598​​​​​​.579​​​​,94​​​​​​​ КМ.

На девизном рачуну у Уникредит банци за подршку угроженом становништву налази се ​1.​371​​.730​​​​​​,00​​ КМ.

Од већих уплата издвајамо донацију Руске Федерације која је на рачун Фонда солидарности дозначила 907.913,00 КМ (уплаћено у девизама), а Фонд дијаспора за матицу имао је више уплата, од којих је посљедња износила 488.957,56 КМ.​​

Укупан број подијељених платних картица Фонда солидарности за обнову Републике Српске закључно са ​26.06​.2015. године је 20.443.

ИСПЛАТЕ ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ПРЕМА ЛОКАЛНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА

 (до 30.06.2016.)​


ИСПЛАТЕ СА РАЧУНА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ:

 • 87 милиона КМ у електронским платним картицама (обухваћено 20.500 домаћинстава)
 • 12 милиона КМ за санацију штете у пољопривреди (обухваћено 19.815 газдинстава)
 • 5 милиона КМ за директну помоћ буџетима општина и градова
 • 6 милиона КМ привредницима Добоја
 • 3 милиона КМ привредницима Шамца
 • 1,6 милиона КМ донаторских средстава Владе Србије са рачуна Фонда солидарности усмјерено преко УНДП-а за изградњу ОШ „Вук Караџић" у Добоју, ЈЗУ Болница „Свети апостол Лука" у Добоју и изградњу ОШ у Црквини, општина Шамац
 • 1,9 милион КМ по пројекту трајног стамбеног збрињавања за жртве клизишта и поплава и изградњу нових стамбених објеката који се реализује са УНДП-ом (до 30.06. изграђено 31 од 80 стамбених јединица у Републици Српској, остварене уштеде за још 6 стамбених јединица у овом пројекту)
 • 1 милион КМ за рјешавање имовинско правних односа у вези са водотоком Јање
 • 200.000 КМ за изградњу Центра за социјални рад Бијељина
 • 41.908,74 КМ за санацију штете у Казнено-поправном заводу Бијељина

Укупно по градовима:

 • Бијељина        37,6 милиона КМ
 • Добој              24,87 милиона КМ
 • Шамац            18,11 милиона КМ
 • Бањалука        11,97 милиона КМ
 • Приједор          6,47 милиона КМ

 

БИЈЕЉИНА

 • 26,2 милиона КМ у електронским платним картицама Обнова Српске
 • 4,1 милион КМ исплаћено пољопривредницима за штету на биљном и сточном фонду
 • 4,6 милиона КМ вриједни пројекти према Закључцима Републичког штаба за ванредне ситуације и УО Фонда солидарности (укупно 13 пројеката: Дрински насип, Савски насип, канал Дрина – Глоговац, канал Дашница, санирање саобраћајнице, санација водотокова)
 • 1,1 милион КМ буџету као директна накнада трошкова са рачуна Фонда солидарности (расподјела по коефицијентима у договору са Савезом општина и градова)
 • 1 милион КМ за рјешавање имовинско правних односа у вези са водотоком Јање
 • 200.000 КМ за изградњу Центра за социјални рад Бијељина
 • 41.908,74 КМ за санацију штете у Казнено-поправном заводу Бијељина

УКУПНО: 37,61 милион КМ

 

 

ДОБОЈ

 • 14 милиона КМ у електронским платним картицама Обнова Српске
 • 1,07 милион КМ исплаћено пољопривредницима за штету на биљном и сточном фонду
 • 2,8 милиона КМ вриједни пројекти према Закључцима Републичког штаба за ванредне ситуације и УО Фонда солидарности (укупно пет мјера: ријека Босна и канал Лијешањ)
 • 6 милиона КМ додијељено привредницима Добоја
 • 1 милион КМ буџету општина и градова као директна накнада трошкова са рачуна Фонда солидарности (расподјела по коефицијентима у договору са Савезом општина и градова)

УКУПНО: 24,87 милиона КМ

 

 

ШАМАЦ

 • 13,3 милиона КМ у електронским платним картицама Обнова Српске
 • 1,02 милиона КМ исплаћено пољопривредницима за штету на биљном и сточном фонду
 • 970.000 КМ реализовано према Закључцима Републичког штаба за ванредне ситуације и УО Фонда солидарности (укупно реализована три пројекта и два у току: санација Савског насипа и насипа уз Босну, те парапетни зидови уз те ријеке)
 • 3 милиона КМ додијељено привредницима Шамца
 • 723.000 КМ буџету као директна накнада трошкова са рачуна Фонда солидарности (расподјела по коефицијентима у договору са Савезом општина и градова)

УКУПНО: 18,11 милиона КМ

 

 

БАЊАЛУКА

 • 9,3 милиона КМ у електронским платним картицама Обнова Српске
 • 169.300 КМ исплаћено пољопривредницима за штету на биљном и сточном фонду
 • 1,949 милиона КМ према Закључцима Републичког штаба за ванредне ситуације и УО Фонда солидарности (укупно реализовано 14 пројеката: Врбања, Чесма, Пријечани, Широка Ријека, Врбас, Кочићев Поток, санација уз водотокове)
 • 565.000 КМ буџету као директна накнада трошкова са рачуна Фонда солидарности (расподјела по коефицијентима у договору са Савезом општина и градова)

УКУПНО: 11,97 милиона КМ

 

 

ПРИЈЕДОР

 • 4,8 милиона КМ у електронским платним картицама Обнова Српске
 • 120.000 КМ исплаћено пољопривредницима за штету на биљном и сточном фонду
 • 1,379 милиона КМ према Закључцима Републичког штаба за ванредне ситуације и УО Фонда солидарности (укупно реализовано пет пројеката на санацији уз водотокове)
 • 176.000 КМ буџету општина и градова као директна накнада трошкова са рачуна Фонда солидарности (расподјела по коефицијентима у договору са Савезом општина и градова)

УКУПНО: 6,47 милиона КМ​

 


 


 


 


​​ 
 

 

Footer