Sign In
Mountain view
Фонд солидарности за обнову 
Републике Српске

​​​​
Закључци сједница Фонда солидарности

Закључак сједнице Фонда солидарности (трајно мјесто становања, Добој, 3. сједница, 27. 08. 2014.)

Закључак сједнице Фонда солидарности (трајно мјесто становања, Приједор, 3. сједница, 27. 08. 2014.)

Закључак сједнице Фонда солидарности (трајно мјесто становања, Шамац, 3. сједница, 27. 08. 2014.)


Закони

Закон о Фонду Солидарности за обнову Републике Српске 2014 

Преглед закона и активности о сузбијању посљедица поплава


Мјере

Мјере за ублажавање посљедица поплава


Уредбе

Уредба о приоритетној помоћи за санацију штете на стамбеним објектима

Уредба о измјени и допуни уредбе о приоритетној помоћи за санацију штете на стамбеним објектима изазване поплавама у Републици Српској у мају 2014. године

Уредба о Јединственом регистру штетеСаопштења за јавност

Влада Републике Српске именовала Управни одбор Фонда солидарности за обнову Републике Српске 20.06.2014.

Фонд Солидарности измирио доспјеле обавезе према пословним субјектима 03.11.2014.

Активности Владе РС на санирању штета од мајских и августовских поплава у РС 04.11.2014.  

Одржана 4. сједница УО Фонда солидарности за обнову Републике Српске 28.01.2015.

Одржана 5. сједница Управног одбора Фонда солидарсноти за обнову Републике Српске 09.04.2015.

Одржана 6. сједница Управног одбора Фонда солидарности за обнову Републике Српске 15.05.2015.

Одржана 7. сједница Фонда солидарности за обнову Републике Српске 22.07.2015.

Одржана 10. сједница Фонда солидарности за обнову Републике Српске​​​Footer